bildfrohuset2frohuset logo

Läroplan

Ni hittar aktuell läroplan för förskolan Lpfö 98 på www.skolverket.se

Montessoriförskolan Fröhuset     l     Jönköpingsgatan 66     l     252 50 Helsingborg